شرکت حمل و نقل بین المللی راکب

طراحی سایت سازمانی شرکت حمل و نقل بین المللی راکب شامل نیازسنجی از مشتری، مشاوره و پیاده سازی فنی، پشتیبانی و آموزش آن بود.

تکنولوژی:

PHP+MySQL

امکانات:

  • طراحی داینامیک
  • فرم های گردش کار
  • سایت چند زبانه

آدرس سایت: www.rakeb-co.com