فناوری اطلاعات ابزاری است که کسب و کارها رو رونق می دهد. بنابراین آرتا باور دارد که در مرحله نخست باید نیاز هر کسب و کاری به دقت بررسی شود و در مرحله بعد بر اساس نیازها با راهنمایی مشتری ابزار صحیحی که سریعترین بازگشت سرمایه را داشته باشد در اختیار مشتری قرار بگیرد.

متاسفانه گاها فراموش می شود که IT ابزارها را در اختیار کسب و کارها قرار می دهد تا در این محیط رقابتی سازمان های امروزی بتوانند به رشد خود ادامه دهند. بنابراین بسیار با اهمیت است که تمام این موارد گام به گام به مدیران و ذینفعان کسب و کارها توضیح داده شود.